PIRMOJO KURSO FIZIKOS FAKULTETO STUDENTŲ
“KOMPIUTERIŲ TAIKYMO PRATYBŲ”
p r o g r a m a

1 užsiėmimas
Bendros žinios apie personalinį kompiuterį IBM:
a) personalinio kompiuterio struktūra,
b) operacinė sistema MS DOS,
c) operacinė sistemos valdymo programa NORTON COMANDER,
d) personalinio kompiuterio programinė įranga.
Darbas grafinėje vartotojo operacinės sistemos valdymo programoje WINDOWS 98, Windows NT (Win2000):
e) langai, jų elementai ir meniu komandų valdymas klaviatūra ir pelyte,
f) pagrindinė programų tvarkyklė (DESKTOP),
g) darbas failų kataloge WINDOWS EXPLORER: failų tipai ir jų atributai, katalogai, individualaus katalogo sukūrimas,
i) programų ir kompiuterio išjungimas.
Pagalbiniai operacinės sistemos "WINDOWS" programų paketai:
j) programų nustatymai (CONTROL PANEL),
k) klaviatūros, šrifto, regiono nustatymai,
l) monitoriaus nustatymai, spausdintuvo nustatymai, įrenginių tvarkyklės (DEVICE MANAGER), datos, laikrodžio nustatymai,
m) užduočių meniu.
2-3 užsiėmimai
Dokumentų ruošimas teksto redaktoriumi MS WORD:
a) teksto redaktoriaus MS WORD įjungimas, kalbos, šrifto tipo ir puslapio parametrų nustatymas, teksto redaktoriaus išjungimas.
b) teksto rašymas ir redagavimas,
c) simbolių įterpimas į tekstą naudojant meniu INSERT ir programą CHARACTER MAP,
d) teksto anglų ir lietuvių kalba rašybos ir gramatikos tikrinimas,
e) lentelių sudarymas, jų užpildymas ir formatavimas,
f) paruošto dokumento įrašymas į diską arba diskelį, dokumento nuskaitymas iš disko,
g) dokumento spausdinimas ir uždarymas, dokumento versijos.
Grafinės programos teksto redaktoriaus dokumente:
i) darbas su grafinėmis programomis MS WORD ART, DRAWING:
j) rėmų, brėžinių, paveikslų ir diagramų įterpimas į tekstą, ryšiai tarp failų ir programų.
Formulių rašymas ir jų įterpimas į tekstą:
k) formulių redaktoriaus iškvietimas ir jo meniu,
l) formulės užrašymas, šrifto ir jo parametrų parinkimas,
m) paaiškinimų po formule užrašymas ir šio teksto formatavimas,
n) formulės redagavimo užbaigimas, redaktoriaus išjungimas.
Darbas su dideliais dokumentais o) peržiūros (view) režimai, p) stiliai ir turinio formavimas, r) išnašos ir nuorodos.
4 užsiėmimas
Pateikčių rengimas
5-6 užsiėmimas
DBSV (MS Access)
7-9 užsiėmimai
Duomenų tvarkymo programa MICROCAL ORIGIN 6.0:
a) programos langas, meniu komandų ir simbolinių mygtukų prasmė ir jų valdymas, projektai ir failai.
b) darbo lapo langas - duomenų lentelė, diagramos ir maketavimo lapo langai, puslapio maketavimas ir spausdinimas.
Duomenų tvarkymas programa ORIGIN:
c) duomenų lentelės sudarymas ir diagramų braižymas,
d) funkcijų grafinis atvaizdavimas,
e) matricų panaudojimas kontūrų ir paviršių atvaizdavimui,
f) pagrindiniai ORIGIN operatoriai ir funkcijos.
Duomenų analizė programa ORIGIN:
g) darbo lapo duomenų analizė: statistika, rūšiavimas ir kt.,
h) matematinių funkcijų pritaikymas dumenų kreivėms,
i) duomenų kreivių analizė: interpoliacija, ekstrapoliacija, glotninimas,
diferencijavimas ir integravimas,
j) duomenų lentelių ir grafinių vaizdų išsaugojimas.
10-12 užsiėmimai
Skaičiavimo ir matematinio modeliavimo programų paketas MATHCAD:
a) MATHCAD esminiai ženklai, operatoriai, langas ir pagrindinės programos,
b) paprastų formulių skaičiavimas kalkuliatoriaus režime, skaitmeninių verčių priskyrimas kintamiesiems, jų ribos, skaičiavimas su matavimo vienetais ir dimensijomis,
c) mokomoji programa TUTORIAL,
d) MATHCAD pagalbos meniu, elektroninė knyga ir jos valdymo meniu.
Skaičiavimas programų paketu MATHCAD:
e) skaičiai, rezultato atvaizdavimo formatas ir tikslumas,
f) duomenų lentelė - vektorius stulpelis, funkcijos,
g) grafinis rezultatų atvaizdavimas stačiakampėje XY koordinačių plokštumoje,
h) teksto srities sukūrimas, sričių išdėstymas dokumente,
i) matricos ir veiksmai su jomis,
j) sumos, sandaugos, išvestinės ir integralo skaičiavimai,
k) duomenų įrašymas į diską ir jų nuskaitymas iš disko į dokumentą.
11 užsiėmimas
Skaičiavimas programų paketu MATHCAD:
l) netiesinių lygčių sprendinių radimas funkcijomis root ir polyroots, bei sprendimo bloku Given - Find,
m) diferencialinių lygčių sprendimas,
n) grafikos galimybės,
o) dokumento paruošimas spausdinimui ir jo spausdinimas,
p) simbolinis matematinių išraiškų skaičiavimas naudojant raktažodžius,
r) simbolinis matematinių išraiškų skaičiavimas.
13 užsiėmimas
Savarankiškas darbas
14 užsiėmimas
Kontrolinis darbas - atsiskaitymas už pratybas.


2004/2005 mokslo metai, rudens semestras