Kompiuterių taikymas


Kompiuterių tipai ir klasifikacija. Asmeniniai kompiuteriai, kontroleriai. 

Loginė kompiuterių architektūra ir fizinė sandara. Pagrindiniai Noimano architektūros
elementai. 

Skaičiavimo sistemos (Apozicinės: romėniškoji, pozicinės: dešimtainė, dvejetainė, 
aštuntainė ir šešioliktainė). Informacijos vaizdavimas kompiuterio atmintyje: a) fiksuoto 
ir slankaus kablelio skaičiai, b) neigiami skaičiai, c) simbolinė informacija ir jos 
kodavimas. 

Kompiuterių shemotechnika. Aparatinė loginių funkcijų realizacija. Mikroprocesoriai. 
Procesoriaus registrai, buferiai, sinchronizacijos sistemos. Procesoriaus komandų 
struktūra. 

Nuolatinė ir operatyvioji atmintis. Atminties adresavimas. Adresavimo erdvė. Duomenų 
įvestis ir išvestis. Įvesties ir išvesties prievadai (portai). Aparatinės ir programės 
pertrauktys. Tiesioginė kreiptis į atmintį. Informacijos kaupikliai. Informacijos kaupimas 
magnetiniuose diskuose. Optiniai diskai. Magnetinio ir optinio informacijos užrašymo ir 
atgaminimo principai ir standartai. Klaviatūra, jos veikimo principas, kodai ir komandos.
Kiti rankinio informacijos įvedimo įrenginiai. 

Informacijos vizualizavimas. Vaizduokliai, jų tipai ir veikimo principai. Spausdinimo 
įrenginiai. 

Sisteminė ir taikomoji programinė įranga. 

 

Pratybos:

MS Office: sąrašų tvarkymas, formų naudojimas rengiant blankus, formulių redagavimas,
stiliai, darbas su dideliais dokumentais. PowerPoint galimybės rengiant pateiktis ir 
plakatus. 

Origin: rezultatų apdorojimo galimybės – importavimas ir eksportavimas, filtravimas,
aproksimavimas – ir grafikų braižymas – 2-mačiai bei 3-mačiai brėžiniai įvairiose 
koordinačių sistemose  

MathCad  taikymas analizinių išraiškų optimizavimui, tiesinių  ir netiesinių lugčių bei jų 
sistemų ir fizikos uždavinių sprendimui 

Literatūros sąrašas
1. V. Urbanavičius, Kompiuteriai ir jų architektūra D. 1-2. Vilnius, Technika, 2007, 426 p.,
ISBN 9789955281788  
2. W. Stallings, Computer organization and architecture: designing for performance, Boston,
Pearson, 2010. 792 p., ISBN 9780135064177
3. G. Leonavičius, Kompiuterių architektūra ir organizavimas, Vilnius, VPU, 2008, ISBN 
9789955203643
4. Starkus B. Personalinis kompiuteris, Smaltija, 2000. 
5.S. Asser, V. Stigliano, R. Bahrenburg, Microcomputer theory and servicing. Merrill 
Publishing Company, Columbia, 1990. 731 p.