Kompiuterių taikymo (kompiuterijos įvado) kurso įskaitos klausimai

(preliminarus variantas)

 

Kompiuterio struktūra

 1. Kas vadinama kompiuterio paketinio darbo (batch processing) režimu?
 2. Kas vadinama kompiuterio darbo realiuoju laiku (real time ) režimu?
 3. Kokias funkcijas atlieka kompiuterio centrinis procesorius (CPU)?
 4. Kokias funkcijas atlieka kompiuterio atminties įrenginiai?
 5. Kas vadinama vidine ir kas išorine kompiuterio atmintimi?
 6. Kokie fizikiniai reiškiniai dažniausiai naudojami kompiuterio atminties sistemose?
 7. Kas sudaro kompiuterio įvesties ir išvesties ( input/output) sistemas?
 8. Kas būdinga fon Neimano pasiūlytai kompiuterio struktūrai?
 9. Informacijos atvaizdavimas

 10. Kaip vadinamas ir kaip apibrėžiamas pagrindinis informacijos kiekio matavimo vienetas?
 11. Kas vadinama informacijos baitu ir informacijos žodžiu?
 12. Kokiame pavidale kompiuterio atmintyje saugoma ir apdorojama informacija?
 13. Kuo skiriasi kompiuterio atmintyje užrašytos programos komandos nuo ten užrašytų duomenų?
 14. Kokia formulė išreiškia skaičių pozicinėje skaičiavimo sistemoje?
 15. Kam reikalingas aštuonetainis ir šešioliktainis skaičių atvaizdavimas?
 16. Kaip kokį nors dešimtainį skaičių paversti dvejetainiu ir atvirkščiai?
 17. Kaip kokį nors dešimtainį skaičių paversti aštuonetainiu ir atvirkščiai?
 18. Kaip kokį nors dešimtainį skaičių paversti šešioliktainiu ir atvirkščiai?
 19. Kaip kompiuterio atmintyje atvaizduojami neigiamieji skaičiai?
 20. Kaip kompiuterio atmintyje atvaizduojami realieji (trupmeniniai) skaičiai?
 21. Kas vadinama simboline informacija ir kaip ji atvaizduojama kompiuterio atmintyje?
 22. Kokios simbolių grupės ir kokie kodai sudaro ASCII kodų lentelę?
 23. Kaip sudaryta ir kaip naudojama universaliųjų kodų (Unicode ) lentelė?
 24. Kas vadinama simbolio kodo svoriu?
 25. Procesoriai

 26. Kokie pagrindiniai parametrai charakterizuoja procesorių?
 27. Iš kokių pagrindinių dalių susideda kompiuterio procesorius?
 28. Kas vadinama ir ką  atlieka procesoriaus aritmetinis-loginis įrenginys ( ALU)?
 29. Kas vadinama ir kam naudojami procesoriaus registrai?
 30. Kas vadinama procesoriaus kaupikliu (akumuliatoriumi)?
 31. Kas sudaro ir kam skirtas procesoriaus požymių ( flag) registras?
 32. Kas vadinama ir nuo ko priklauso procesoriaus adresavimo erdvė?
 33. Ką  nusako procesoriaus skilčių skaičius?
 34. Iš kokių dalių sudaryta procesoriaus komanda?
 35. Kas vadinama operandu?
 36. Kas yra ir kam reikalingas adresavimas?
 37. Kokia loginė operacija vadinama neigimu ( NOT)?
 38. Kokia loginė operacija vadinama konjunkcija ( AND)?
 39. Kokia loginė operacija vadinama disjunkcija ( OR)?
 40. Kokia loginė operacija vadinama i šskirties disjunkcija (XOR)?
 41. Įvesties ir išvesties prievadai (portai)

 42. Ką  vadiname įvesties ir išvesties ( I /O) prievadu?
 43. Kas vadinama prievado adresu?
 44. Kas yra ir kam taikomi prievado registrai?
 45. Kurios komandos skirtos tik darbui su prievadais?
 46. Kas vadinama prievado baziniu aresu?
 47. Kas vadinama prievadų adresavimo erdve?
 48. Koks prievadas vadinamas lygiagrečiuoju baitiniu prievadu?
 49. Kam skirtas kompiuterio lygiagretusis prievadas LPT?
 50. Kokį duomenų perdavimą  vadiname žingsniniu ( start-stop transmission)?
 51. Kam dažniausiai naudojami nuoseklieji ryÄ‘io prievadai COM1ir COM2?
 52. Ką  vadiname programine duomenų įvestimi ir išvestimi?
 53. Pertrauktys ir tiesioginė kreiptis į atmintį

 54. Kas vadinama ir kam naudojamos programos pertrauktys (interrupt)?
 55. Kokia tvarka atliekami procesor iaus veiksmai pertraukiant programŕ?
 56. Kas vadinama programine pertrauktimi?
 57. Kuo skiriasi aparatinės ir programinės pertrauktys?
 58. Kas vadinama pertraukties prioritetu?
 59. Kokias pertrauktis vadiname maskuojamosiomis (maskable)?
 60. Kokias funkcijas atlieka pertraukč ių valdiklis (kontroleris)?
 61. Kas yra vadinama tiesiogine kreiptimi į atmintį (DMA)?
 62. Kokias funkcijas atlieka tiesioginės kreipties į atmintį valdiklis (kontroleris)?
 63. Kurie kompiuterio įrenginiai naudoja tiesioginę kreiptį į atmintį ( DMA) ?
 64. Kurie duomenų įvesties ir išvesties būdai yra sparčiausi?
 65. Kompiuterio atminties organizavimas

 66. Kurioje kompiuterio adresų srityje yra jo bazinė ( conventional) atmintis?
 67. Kurioje kompiuterio adresų srityje yra programos pertraukčių vektoriai?
 68. Kuri kompiuterio atminties sritis vadinama viršutine (UMA)?
 69. Kuri kompiuterio atminties sritis skiriama vaizdų atminčiai ( VRAM)?
 70. Koks kompiuterio režimas vadinamas realiuoju ( real mode)?
 71. Kokia kompiuterio atmintis vadinama papildomąja ( EMS - expanded)?
 72. Kokia kompiuterio atmintis vadinama išplėstine ( XMS - extended)?
 73. Kokia kompiuterio atmintis vadinama virtualiąja?
 74. Kas vadinama kompiuterio virtualiuoju disku?
 75. Diskinė atmintis

 76. Kokių trūkumų ir pranašumų turi diskinė atmintis lyginant ją  su vidine kompiuterio atmintimi?
 77. Kokie yra pagrindiniai skirtumai tarp standžiojo ( HD ) ir lanksčiojo ( FD) atminties diskų?
 78. Kokiais greičiais sukasi magnetiniai atminties diskai?
 79. Kas vadinama atminties disko takeliu?
 80. Kaip išdėstyti informacijos takeliai magnetiniame atminties diske?
 81. Kas vadinama atminties diske sektoriumi?
 82. Kas vadinama atminties disko cilindru?
 83. Kas atliekama formatuojant magnetinius atminties diskus?
 84. Kas sudaro magnetinio atminties disko sisteminę dalį?
 85. Kam reikalingas diske įrašyta pradinės įkelties programa ( Bootstrap)?
 86. Kokia informacija įrašoma failų paskirstymo lentelėje ( FAT)?
 87. Kiek ir kodėl tiek yra diske failų paskirstymo lentelių?
 88. Kas vadinama atminties disko grupe (cluster)?
 89. Kam reikalingas diske pagrindinis katalogas (root directory)?
 90. Kokia informacija rašoma disko pagrindiniame kataloge?
 91. Kokiu principu įrašoma ir nuskaitoma informacija optiniuose (lazeriniuose) diskuose?
 92. Kokie optinių atminties diskų trūkumai ir pranašumai lyginant su magnetiniais diskais?
 93. Kaip pasiekiamas didelis optinių diskų informacijos patikimumas?
 94. Monitorius (vaizduoklis)

 95. Kaip gaunamas vaizdas nespalvotame monitoriaus ekrane?
 96. Kaip gaunamas spalvotas vaizdas monitoriaus ekrane?
 97. Kaip atliekama monitoriaus ekrano skleistis (scan)?
 98. Kokias funkcijas atlieka kompiuterio vaizdo valdiklis (video controller)?
 99. Kuo skiriasi tekstinis ir grafinis monitoriaus režimai?
 100. Kaip adresuojamas monitoriaus ekranas tekstiniame režime?
 101. Kaip adresuojamas monitoriaus ekranas grafiniame režime?
 102. Kuo skiriasi vaizdų atmintis (VRAM ) nuo likusios vidinė s kompiuterio atminties?
 103. Kokia informacija saugoma vaizdų atmintyje dirbant monitoriui tekstiniame režime?
 104. Kaip ir kur formuojamas simbolio atvaizdas monitoriaus tekstiniame režime?
 105. Kokia informacija saugoma vaizdų atmintyje dirbant monitoriui grafiniame režime?
 106. Kaip ir kur formuojamas simbolio atvaizdas monitoriaus grafiniame režime?
 107. Kam reikalingas grafiniame vaizdų adapteryje skaitmeninis-analoginis keitiklis?