Dalyko sando aprašas

 

Dalyko sando kodas

(Course unit code)

 

Dalyko sando pavadinimas (Course unit title)

Kompiuterių tinklai Pro 2

Dėstytojo (-jų) pedagoginis vardas, mokslo laipsnis, vardas ir pavardė

(Name and title of lecturer)

 

Doc. dr. Feliksas Kuliešius

Katedra, centras

Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra

Fakultetas, padalinys

VU Fizikos fakultetas, Bendrosios fizikos ir spektroskopijos katedra

Dalyko sando lygis

(Level of course)

pirmosios pakopos

 

Semestras

(Semester)

pavasario, (8)

 

ECTS kreditai

(ECTS credits)

 

VU kreditai

(VU credits)

3

Auditorinės valandos

viso dalyko 64

 

Paskaitų 16

 

seminarų 16, laboratorinių darbų 32

Reikalavimai

(Prerequisites)

Kompiuterių tinklai Pro 1

Dėstomoji kalba

(Language of instruction)

lietuvių

Dalyko sando tikslai ir numatomi gebėjimai

(Objectives and learning outcome )

 

Kursas suplanuotas siekiant suformuoti gebėjimus, būtinus profesionaliam kompiuterinių tinklų ir IT sistemų inžinieriui, konsultantui bei sistemų integratoriui.                                          

Kursas skirtas siekiant išlavinti įgūdžius, būtinus sėkmingoms IT studijoms bei norint pasirengti profesiniam CCNP sertifikato egzaminui.

Kursas susideda iš teorinių pagrindų bei praktinio mokymo apimančių progresyvius ir kompleksinius komutavimo ir nesklandumų šalinimo klausimus.

 

The curriculum was designed to reflect the job skills that are associated with professional-level job roles such as network engineer, systems engineer, network consultant, and system integrator.

Course helps students develop the skills needed to succeed in IT-related degree and diploma programs and prepare for the CCNP certification. It provides a theoretically rich, hands-on learning  experience covering advanced switching, and troubleshooting skills.

Dalyko sando turinys

(Course unit content)

Kurso klausytojai supažindinami su integruotų gamybinių tinklų  planavimu, diegimu, palaikymu, sauga bei gedimų šalinimu juose.

Pagrindinės kurse nagrinėjamos temos yra:

·   Komutavimo diegimas, monitoringas ir aptarnavimas dideliuose organizacijos tinkluose

·   Spaning tree protokolo diegimas ir derinimas

·   VLAN diegimas dideliuose tinkluose

·   Didelio patikimumo ir pertekliškumo konfigūravimas ir optimizavimas komutatoriuose

·   VT saugos diegimas

·   Papildomų paslaugų infrastruktūros planavimas ir diegimas

·   Kompleksinių tinklų monitoringas, aptarnavimas ir nesklandumų šalinimas

·   Pagrindinių palaikymo funkcijų kompleksiniuose tinkluose planavimas ir dokumentavimas

·   Nesklandumų šalinimo proceso formavimas, siekiant identifikuoti ir spręsti prolemas kompleksiniuose tinkluose

·   Įrankių, geriausiai atitinkančių specifinius nesklandumų šalinimo bei aptarnavimo procesus dideliuose tinkluose, parinkimas

·   IPv4 ir IPv6 adresavimo ir maršrutizavimo problemų sprendimas

·   Tinklų infrastruktūrinių paslaugų problemų sprendimas

·   Tinklų našumo bei įtakos maršrutizatoriams ir komutatoriams problemų sprendimas

·   Tinklų integravimo problemų sprendimas: bevielių tinklų įtaka, VoIP, video…

·   Aptarnavimo procedūrų ir klaidų taisymo praktika užtikrinant tinklo saugą

 

The course equips students with the knowledge and skills needed to plan, implement, secure, maintain, and troubleshoot converged enterprise networks.

The main topics of the curriculum are as follows:

Implement, monitor, and maintain switching in an enterprise campus network

Implement appropriate spanning tree protocols in campus networks

Implement VLANs in campus networks

Configure and optimize high availability and redundancy on switches

Describe and implement LAN security features

Plan and prepare for advanced services in a campus infrastructure

Monitor, maintain, and troubleshoot a complex network

Plan and document the most common maintenance functions in complex enterprise networks

Develop a troubleshooting process to identify and solve problems in complex enterprise networks

Select tools that best support specific troubleshooting and maintenance processes in large, complex enterprise networks

Troubleshoot IPv4 and IPv6 addressing services and routing issues

Troubleshoot network infrastructure services

Troubleshoot network performance issues on routers and switches

Troubleshoot network integration issues affecting wireless connectivity, VoIP, and video

Practice maintenance procedures and fault resolution in a secure infrastructure

 

Pagrindinės literatūros sąrašas (Reading list)

1.    K. Wallace, CCNP TSHOOT 642-832 Official Certification Guide,  2010
ISBN13: 9781587058448

2.    D. Hucaby, CCNP SWITCH 642-813 Official Certification Guide, 2010, ISBN13: 9781587202438, ISBN10: 1587202433

3.    F. Kuliešius, K. Svirskas, A. Rožė, Komutavimas ir maršrutizavimas lokaliuose tinkluose : Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008. 105 p.

4.    William Stallings  Data and Computer Communications, 9/Ed, Prentice Hall, 2010, 888 p, ISBN-0131392050

5.    Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Computer Networks, 5/E, Prentice Hall, 960 p, 2010, ISBN-0132126958

Papildomos literatūros sąrašas

ne daugiau kaip 3 šaltiniai

Mokymo metodai

(Teaching methods)

Paskaitos, pratybos

Lankomumo reikalavimai (Attendance requirements)

Būtina lankyti visas pratybas, atlikti užduotis ir gauti teigiamą įvertinimą iš projektinių darbų

Atsiskaitymo reikalavimai (Assessment requirements)

Egzaminas. Egzaminavimo būdas – raštu.

Vertinimo būdas

(Assessment methods)

Daugiausiai 5 balai – už teorines žinias, iki 5 balų – už praktinius darbus

Aprobuota katedros

2011-0  -

Patvirtinta Studijų programos komiteto