KOMPIUTERINIŲ TINKLŲ PROGRAMA


Programa yra sukurta siekiant išmokyti klausytojus įgūdžių, reikalingų projektuoti, kurti ir prižiūrėti mažus ir vidutinio dydžio tinklus. Tai suteikia jiems galimybę pasirengti profesiniam CCNA egzaminui, įsilieti į darbo rinką arba tęsti studijas kompiuterinių tinklų srityje.KOMPIUTERINIAI TINKLAI

(pavasario semestras)


KOMT 3132, 32 val. paskaitų, 32 val. pratybų, 3 kreditiniai taškai, egzaminas

Kursą skaito doc. F. Kuliešius


1-2 skyriai

1.	Įvadas į tinklų pasaulį
2.	Pagrindinia komunikacijos  elementai ir protokolai
3.	Taikomojo lygmens paslaugos ir protokolai
4.	OSI transporto lygmuo
5.	OSI tinklo lygmuo
6.	Tinklo adresavimas – IPv4
7.	Jungties lygmuo
8.	OSI fizinis lygmuo
9.	Ethernet
10.	Tinklų planavimas ir diegimas
11.	Tinklo konfigūravimas ir testavimas
12.	Įvadas į maršrutizavimą ir paketų persiuntimą
13.	Statinis maršrutizavimas
14.	Įvadas į dinaminius maršrutizavimo protokolus
15.	Atstumo vektoriaus maršrutizavimo protokolai
16.	RIP (1 versija)
17.	VLSM ir CIDR
18.	RIP (2 versija)
19.	Maršrutizavimo lentelės ir jų ypatumai
20.	EIGRP
21.	Kanalo būsenos maršrutizavimo protokolai
22.	OSPF

Baigę šį semestrą, Jūs galėsite:

•	Paaiškinti, kaip vyksta duomenų perdavimas duomenų tinkluose ir Internete
•	Atpažinti įrenginius ir paslaugas, kurie naudojami siekiant užtikrinti duomenų perdavimą
•	Paaiškinti protokolų vaidmenį duomenų tinkluose
•	Suvokti adresavimo schemų svarbą skirtinguose duomenų tinklų lygmenyse
•	Suprasti protokolus ir paslaugas, kurias teikia OSI modelio taikomasis lygmuo
•	Analizuoti transporto, tinklo ir jungties lygmenų protokolų ir paslaugų veikimą
•	Sudarinėti, skaičiuoti ir taikyti potinklių parametrus
•	Paaiškinti fizinio lygmens protokolų ir įrenginių  vaidmenį
•	Projektuoti ir diegti Ethernet tinklus, naudojant maršrutizatorius ir komutatorius

•	Naudoti Cisco komandinę eilutę baziniam maršrutizatorių ir komutatorių konfigūravimui
•	Suvokti maršrutizatoriaus ir maršrutizavimo lentelių paskirtį ir veikimą
•	Suprasti, konfigūruoti ir tikrinti maršrutizatoriaus sąsajas
•	Paaiškinti statinių maršrutų paskirtį ir jų konfigūravimo principus
•	Suprasti RIP protokolų funkcijas, savybes ir jų veikimą
•	Suprasti classful ir classless IP adresavimą, mokėti taikyti classless IP adresavimo schemas
•	Demonstruoti RIP konfigūravimo žinias
•	Žinoti pagrindines EIGRP maršrutizavimo protokolo savybes, jo veikimo principą bei diegimo ypatumus
•	Žinoti pagrindines OSPF maršrutizavimo protokolo savybes, jo veikimo principą bei diegimo ypatumusKompiuterių tinklai

(rudens semestras)

Baigus 1 ir 2 skyrius

KOMT 3117, 32 val. paskaitų, 32 val. pratybų, 3 kreditiniai taškai, egzaminas

Kursą skaito doc. F. Kuliešius3-4 skyriai

1.	LAN tinklo architektūra
2.	Bendrieji komutavimo principai ir konfigūravimas
3.	VLAN
4.	VTP
5.	STP
6.	Maršrutizavimas tarp VLAN
7.	Bendrieji bevielės technologijos principai ir konfigūravimas
8.	Įvadas į WAN
9.	PPP
10.	Frame Relay
11.	Tinklo saugumas
12.	ACL
13.	Paketų peradresavimas ir kitos tiekėjų paslaugos
14.	IP adresavimo tarnybos
15.	Tinklo gedimų diagnozavimas ir šalinimas

Baigę šį semestrą, Jūs gebėsite:

•	Suprasti pagrindinius komutavimo principus, Cisco komutatorių veikimą ir konfigūracijas
•	Suvokti, identifikuoti ir konfigūruoti tokias komutavimo technologijas, kaip VLAN, VTP, RSTP, PVST ir 802.1q
•	Identifikuoti ir spręsti pagrindines komutacinio tinklo konfigūravimo problemas ir aparatinės komutavimo įrangos gedimus
•	Identifikuoti ir aprašyti nedidelių bevielio tinklo komponentų (pvz., SSID, BSS ir ESS) paskirtį 

•	Konfigūruoti ir testuoti standartines WAN nuoseklias jungtis (pvz. Point-to-point ir Frame Relay)
•	Įgyvendinti pagrindinių saugos sprendimų funkcijas ir tinklo įrenginių saugos metodus
•	Diegti, testuoti ir stebėti ACL pagal tinklo reikalavimus
•	Mokėti diegti NAT, DHCP ir kt funkcijas
•	Suvokti VPN technologijos svarbą, privalumus, vaidmenį ir jos komponentus